eXOPOLITICS   POLAND
Billy Meier - Talmud Jmmanuel PDF Print E-mail
Article Index
Billy Meier
Cicha Rewolucja Prawdy
Geneza Życia
UFO Konferencja
Pozaziemskie Doświadczenia Billego Meiera
Billy Meier 8mm Beamship Films
Nauki Mahometa również zostały sfałszowane
Starożytne Dziedzictwo Ziemian
Prelekcja Phobol Chang, Nevada 1999 r.
Talmud Jmmanuel (audiobook)
UFO z Plejad/ And Yet They Fly (audiobook)
Wywiady z Billy Meierem
Proroctwa Henoch
Billy Meier odwiedza Jmmanuela- R. Winters
Wyrywkowe Informacje
Ziemscy Bogowie Byli Ludźmi
Light Years by: Gary Kinder
All Pages
 • Talmud Jmmanuel. Translation of the Aramaic scrolls written by Judas Ischarioth (Iscariot), the disciple of Jmmanuel (Jesus), that were discovered in 1963 by Eduard Albert Meier in the tomb where Jmmanuel had lain for three days. (see English audio version below)
 • Talmud Jmmanuel. Przekład zwojów aramejskich napisanych przez Judasza Iskariotę, ucznia Jmmanuela (Jezusa) odkrytych w 1963 roku przez Eduarda Alberta Meiera, w grobowcu, w którym Jmmanuel spoczywał przez trzy dni. [PL]

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • * The confusion that may have arisen in the minds of modern English readers of the Talmud of Jmmanuel, when confronted with the words “Entmannung,” which has been translated in early editions of the Talmud of Jmmanuel as “castration,” and “Entweibung,” which has been translated in early editions as “sterilization,” has been eliminated in the Fourth Edition. For example, chapter 12 and verse 12 of the Talmud of Jmmanuel was formerly translated as:

  "Whoever sexually abuses a child is unworthy of life and its laws and shall therefore be punished by castration or sterilization and be deprived of freedom through lifelong confinement and isolation."

  In the Fourth Edition, the same verse is now translated as:

  "Whoever sexually abuses a child is unworthy of life and its laws and shall therefore be punished by being cut off from the community and be deprived of freedom through lifelong confinement and isolation."

  In more recent translations, such as in the Goblet of Truth, "Entmannung" is now translated as "separation of men," where men are being separated from women, and "Entweibung" is now translated as "separation of women," where women are being separated from men.

 • * Zamieszanie jakie mogło powstać w umysłach współczesnych polskojęzycznych czytalników Talmud Jmmanuel, gdy spotykają się z wyrazem "Entmannung” który została przetłumaczony we wczesnych wydaniach Talmud Jmmanuel jako "kastracja" i "Entweibung", który został przetłumaczony we wczesnych wydaniach jak "sterylizacja", zostało wyeliminowane w czwartej edycji. Na przykład, rozdział 12 i werset 12 w Talmud Jmmanuel dawniej przetłumaczono jako:

  "Kto nadużywa seksualnie dziecko jest niegodnych życia i jego praw i dlatego podlega karze kastracji lub sterylizacji i powinien zostać pozbawiony wolności przez dożywotnie uwięzienie i izolację."

  W czwartej edycji, ten sam wiersz jest teraz tłumaczony jako:

  "Kto nadużywa seksualnie dziecko jest niegodnych życia i jego praw, w związku z czym powinien być ukarany odizolowaniem od społeczności i pozbawiony wolności przez dożywotnie uwięzienie i izolację.”

  W nowszych tłumaczeniach, takich jak  "Goblet of Truth" (Kielich Prawdy) "Entmannung" jest teraz tłumaczony jako "rozdzielenie mężczyzn", gdzie mężczyźni są odseparowani od kobiet, i "Entweibung" jest teraz tłumaczony jako "separacja kobiet", gdzie kobiety są oddzielane od mężczyzn.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Billy Meier - 501st Contact - Isa Rashid and Christian terms in translation of "Talmud Jmmanuel".
 • Billy Meier- 501 Kontakt - Isa Rashid a chrześcijańska terminologia w tłumaczeniu "Talmud Jmmanuel". [PL]

 • Peace

? 

Links • Jesus in India.
 • ( please be advised that link to this website is often obstructed, if some religious website is being opened when you click on it, please go to www.jesus-in-india-the-movie.com )

 

 

 

 • The Billy Meier UFO Contact with Michael Horn.


Show#:2,3,4,5,6,7,8 

Copyright © eXOPOLITICS POLAND - All Rights Reserved