eXOPOLITICS   POLAND
Billy Meier - Prelekcja Phobol Chang, Nevada 1999 r. PDF Print E-mail
Article Index
Billy Meier
Cicha Rewolucja Prawdy
Geneza Życia
UFO Konferencja
Pozaziemskie Doświadczenia Billego Meiera
Billy Meier 8mm Beamship Films
Nauki Mahometa również zostały sfałszowane
Starożytne Dziedzictwo Ziemian
Prelekcja Phobol Chang, Nevada 1999 r.
Talmud Jmmanuel (audiobook)
UFO z Plejad/ And Yet They Fly (audiobook)
Wywiady z Billy Meierem
Proroctwa Henoch
Billy Meier odwiedza Jmmanuela- R. Winters
Wyrywkowe Informacje
Ziemscy Bogowie Byli Ludźmi
Light Years by: Gary Kinder
All Pages
 • Phobol Chang comes from the realm of high-ranking politicians of her country Cambodia. She was a member of the Cambodian delegation to the United Nations. She spoke several times to the General Assembly of the United Nations about human rights. Her family consists of advisers to the king. Her grandfather founded the Ashoka Mission named after greatest king of India- the king who introduced Buddhism to India under whom- Buddhist culture reached its peak. He was a very close friend of Mahatma Gandhi. He is highly respected Buddhist teacher, like Dalai Lama. Billy Meier during his travels around the world, came to the temple founded by Phobols grandfather, and become his disciple, because he wanted to familiarize himself with the Buddhist teachings. During his stay in the place had repeated contacts with Extraterrestrials. Almost all the people staying at the time at the temple complex saw spacecrafts and a woman named Asket, who was from the sister universe called "Dal Universe". Asket was Billys guardian and teacher for eleven years. After this period, Billys educating was taken over by Plejaren woman Semjase from the planet Erra in our universe. The following speech, lecture confirms the authenticity of Meier contacts with Extraterrestrials. Phobol, who virtually has nothing to do with UFOs, was only a passive observer of events during her childhood, now after many years is sharing with the world her experience.
 • Phobol Chang pochodzi ze sfery wysoko postawionych polityków swojego kraju Kambodży. W obecnej chwili jest już na emeryturze. Była członkem delegacji Kambodży do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przemawiała kilka razy przed Generalnym Zgromadzeniem NZ o prawach człowieka. Jej rodzina składa się z doradców króla. Jej dziadek założył Misję Ashoka nazwaną imieniem największego króla Indii- króla, który wprowadził Buddyzm do Indii i pod rządami, którego Buddyzm osiągnął szczyt swej kultury. Był bardzo blisko zaprzyjaźniony z Mahatmą Gandhi. Jest wysoko poważanym nauczycielem buddyjskim, podobnie jak Dalai Lama.Billy w okresie swoich podróży dookoła świata, przybył do świątyni założonej przez dziadka Phobol, i został jego uczniem, gdyż chciał zapoznać się z naukami buddyjskimi. Podczas jego pobytu w owym miejscu doszło do wielokrotnego kontaktu Meiera z E.T. (obcymi). Niemalże wszyscy ludzie przebywający w tym okresie na terenie świątyni widzieli statki kosmiczne, a także kobietę o imieniu Asket, pochdzącą z siostrzanego wszechświata "Dal". Asket była opiekunką i nauczycielką Billego przez jedenaście lat. Po tym okresie, edukację Billego przejęła Plejaranka Semjase z planety Erra z naszego wszechświata. Poniższe przemówienie, prelekcja potwierdza autetntyczność kontaktów Meiera z E.T. Phobol, która praktycznie nie ma nic wspólnego ze światem ufologicznym, była biernym obserwatorem wydarzeń w okresie swojego dzieciństwa i teraz, po wielu latach dzieli się ze światem swoimi przeżyciami.

 

 • Phobol Chang's speech in Laughlin, Nevada 1999. 1/4 [EN]
 • Phobol Chang przemawia na UFO konferencji w Laughlin, Nevada 1999. [PL]
 • Phobol Chang's speech in Laughlin, Nevada 1999. 2/4 [EN]
 • Phobol Chang przemawia na UFO konferencji w Laughlin, Nevada 1999. [PL]
 • Phobol Chang's speech in Laughlin, Nevada 1999. 3/4 [EN]
 • Phobol Chang przemawia na UFO konferencji w Laughlin, Nevada 1999. [PL]
 • Phobol Chang's speech in Laughlin, Nevada 1999. 4/4 [EN]
 • Phobol Chang przemawia na UFO konferencji w Laughlin, Nevada 1999. [PL]
Source:

 


 • Phobol Chang meets Billy Meier at the SSSC.

 

 


 • Phobol Cheng interviewed in New York.

 

 

  

Links • Jesus in India.
 • ( please be advised that link to this website is often obstructed, if some religious website is being opened when you click on it, please go to www.jesus-in-india-the-movie.com )

 

 

 

 • The Billy Meier UFO Contact with Michael Horn.


Show#:2,3,4,5,6,7,8 

Copyright © eXOPOLITICS POLAND - All Rights Reserved