eXOPOLITICS   POLAND
Billy Meier - UFO Konferencja PDF Print E-mail
Article Index
Billy Meier
Cicha Rewolucja Prawdy
Geneza Życia
UFO Konferencja
Pozaziemskie Doświadczenia Billego Meiera
Billy Meier 8mm Beamship Films
Nauki Mahometa również zostały sfałszowane
Starożytne Dziedzictwo Ziemian
Prelekcja Phobol Chang, Nevada 1999 r.
Talmud Jmmanuel (audiobook)
UFO z Plejad/ And Yet They Fly (audiobook)
Wywiady z Billy Meierem
Proroctwa Henoch
Billy Meier odwiedza Jmmanuela- R. Winters
Wyrywkowe Informacje
Ziemscy Bogowie Byli Ludźmi
Light Years by: Gary Kinder
All Pages
 • Ed Martin presents results of his investigation which proofs that Jmmanuel/ Jesus survived crucifixion and afterwords went to India to continue his teachings. 1/8
 • Ed Martin przedstawia wyniki swojego dochodzenia dowodzące, że Jmmanuel/ Jezus przeżył ukrzyżowanie i natępnie udał się do Indii aby kontynuować swoje nauki. 1/8 [PL]

 • Ed Martin 2/8 [PL]

 • Ed Martin 3/8 [PL]

 • Ed Martin 4/8 [PL]

 • Ed Martin 5/8 [PL]

 • Ed Martin 6/8 [PL]

 • Ed Martin 7/8 [PL]

 • Ed Martin 8/8 [PL]

 • Rozabal tomb, dialogues with locals. [PL]
 • Jezus w Indiach, zwiastun. [PL]


 • Profesor Jim Deardorff has devoted many years of investigating the authenticity of a document called "Talmud Jmmanuel" comparing it with the New Testament. He came to the conclusion that the New Testament was written on the basis of the Talmud Jmmanuel. 1/7
 • Profesor Jim Deardorff poświęcił wiele lat pracy badając autentyczność dokumentu zwanego "Talmud Jmmanuel" porównując go z Nowym Testamentem. Doszedł do konkluzji, że Nowy Testament został napisany na podstawie Talmud Jmmanuel. 1/7 [PL]

 • Profesor Jim Deardorff  2/7 [PL]

 • Profesor Jim Deardorff  3/7 [PL]

 • Profesor Jim Deardorff  4/7 [PL]

 • Profesor Jim Deardorff  5/7 [PL]

 • Profesor Jim Deardorff  6/7 [PL]

 • Profesor Jim Deardorff 7/7 [PL]

* This is an unofficial translation, courtesy of eXOPOLITICS POLAND, only. It may contain errors.

 

 


 • Dr. Dietmar Rothe delves into the heart and the importance of lost Creational teachings. 1/6
 • Dr Dietmar Rothe zagłębia się w serce i znaczenie utraconych nauk kreacyjnych. 1/6 [PL]

 • Dr Dietmar Rothe 2/6 [PL]

 • Dr Dietmar Rothe 3/6 [PL]

 • Dr Dietmar Rothe 4/6 [PL]

 • Dr Dietmar Rothe 5/6 [PL]

 • Dr Dietmar Rothe 6/6 [PL]
 

Links • Jesus in India.
 • ( please be advised that link to this website is often obstructed, if some religious website is being opened when you click on it, please go to www.jesus-in-india-the-movie.com )

 

 

 

 • The Billy Meier UFO Contact with Michael Horn.


Show#:2,3,4,5,6,7,8 

Copyright © eXOPOLITICS POLAND - All Rights Reserved