eXOPOLITICS   POLAND
Billy Meier - Wyrywkowe Informacje PDF Print E-mail
Article Index
Billy Meier
Cicha Rewolucja Prawdy
Geneza Życia
UFO Konferencja
Pozaziemskie Doświadczenia Billego Meiera
Billy Meier 8mm Beamship Films
Nauki Mahometa również zostały sfałszowane
Starożytne Dziedzictwo Ziemian
Prelekcja Phobol Chang, Nevada 1999 r.
Talmud Jmmanuel (audiobook)
UFO z Plejad/ And Yet They Fly (audiobook)
Wywiady z Billy Meierem
Proroctwa Henoch
Billy Meier odwiedza Jmmanuela- R. Winters
Wyrywkowe Informacje
Ziemscy Bogowie Byli Ludźmi
Light Years by: Gary Kinder
All Pages
 • The Three Alien Groups that Currently Observe the Earth. [EN]
 • Trzy grupy obcych, które obecnie obserwują Ziemię. [PL]
This is an unofficial translation, courtesy of eXOPOLITICS POLAND, only. It may contain errors.

 
Source:

 • Disinformation surrounding the Extraterrestrial presence.[EN]
 • Dezinformacja wokół pozaziemskiej obecności. (częściowe tłumaczenie około 20...min., wersja robocza, dalsza część w tłumaczeniu)

Source:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Misinformation about the Extraterrestrials. [EN]
 • Mylna informacja odnośnie pozaziemskich istot. [PL]
This is an unofficial translation, courtesy of eXOPOLITICS POLAND, only. It may contain errors.

Source:

 • ..."Also, with these acts, various groups play off against each other..." UFO WARS
 • ..."Ponadto takimi działaniami różne grupy stwarzają pozory walki między sobą..." WOJNY UFO

 • Truth about UFO crash in Roswell. Billy Meier and Quetzal talking about UFO crash in Roswell. This is a small excerpt of the entire contact # 215. [EN]
 • Prawda na temat catastrofy w Roswell. Billy Meier i Quetzal rozmawiają na temat katastrofy w Roswell. Jest to mały fragment z kontaktu nr 215. [PL]
This is an unofficial translation, courtesy of eXOPOLITICS POLAND, only. It may contain errors.

Source:


 

[EN]

 

Links • Jesus in India.
 • ( please be advised that link to this website is often obstructed, if some religious website is being opened when you click on it, please go to www.jesus-in-india-the-movie.com )

 

 

 

 • The Billy Meier UFO Contact with Michael Horn.


Show#:2,3,4,5,6,7,8 

Copyright © eXOPOLITICS POLAND - All Rights Reserved